Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Kontakty-INTEGROVANÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Poradenství při zavádění integrovaných systémů

V současné době, kdy se stále více hledí na více ukazatelů nastává tlak na zavádění integrovaných systémů řízení.
Nejedná se pouze o samostatné systémy jakosti, environmentu či dalších, ale o komplexní systém zahrnující téměř veškeré činnosti a oblasti související s organizací. Je na zvážení organizace jakým směrem se vydá a jaké systémy upřednostní. Často jsou to odběratelé, kteří si do smluv dávájí větší požadavky nejen na výrobek, ale i na systémy řízení.

Zavádění integrovaného systému řízení

Jak již bylo několikrát napsáno, nejedná se o jednoduchý proces, ale o soubor postupných kroků vedoucí k plné integraci veškerých požadavků do organizace. Integrované systémy jsou často vypracovány ve společnosti týmu poradců, kteří zastřešují jednotlivé oblasti po odborné stránce.
Pokud máte zájem o jiné než výše vyjmenované systémy řízení, kontaktujte nás. Pokud nebudeme moci vám vyhovět, doporučíme některé odborníky ze stran spolupracujících organizací.

Formulář pro zaslání předběžné nabídky na zavedení systému naleznete zde

Máte-li zájem o zpracování předběžné nabídky na zavedení integrovaného systému, vyplňte tento formulář. Na základě údajů v něm uvedeném, vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací. Přesný obsah potřebných prací upřesní poradce na základě vstupní analýzy, kterou provede ve vaší organizaci.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz