Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Vzdělávání-Školení po dohodě s klienty

>

Zavádíme systém managementu hospodaření s energiemi

Zavádíme e-learning pro interní školení zaměstnanců

Rozšiřujeme systém managementu kvality organizace o EMS

Management kvality pro školy

Jak využít požadavků normy ČSN EN ISO 9004:2010 k dalšímu zlepšování organizace

Kontrolor kvality

Bezpečnost výrobku v základních požadavcích legislativy

Finanční management pro manažery systémů řízení

Školení „zástupců zákazníků“ v oblasti dodavatelů do automobilového průmyslu

Interní a outsourcované procesy

Rozšiřujeme systém managementu kvality organizace o EMS

Management kvality pro školy

Monitorování a měření procesů v systémech managementu

Ballanced Scorecard

Školení „nákupčích“ organizací

Školení personalistů organizací

Společný hodnotící rámec CAF

Vzdělávací kurz „Nedestruktivní metody zkoušení ve stavebnictví“

Metrologie v oblasti automobilového průmyslu

Kurs pro procesní a výrobkové auditory

Seznámení s normou ISO 22000

Kurz interních auditorů pro zdravotnická zařízení

Metrologie jako podpora zdravotnického provozu

Statistika - 1.blok - Základní statistika - úvod

Statistika - 2.blok - Statistické metody

Analýza dat s využitím SW Microsoft Excel

Společenská odpovědnost firem (CSR)

Modelový kurs interních auditorů QMS, EMS a SM BOZP

Zlepšování v organizaci s využitím metody "8D"

Projektový management

Diskusní fórum pro představitele vedení


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz