Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

ISO 50001

Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií,

(vč. navazujícího testu pro ověření znalostí)

 

Určeno:         Zástupcům organizací, které se rozhodují nebo se již rozhodly zavádět systém managementu hospodaření s energií dle požadavků tohoto mezinárodního standardu a potřebují pro to získat základní informace. Taktéž pro všechny, kteří jsou odpovědni za rozšiřování již zavedeného systému managementu o oblast hospodaření s energií.

 

Obsah:         Seznámení klienta se základními požadavky normy a s návazností jednotlivých jejích článků na systém řízení organizace a případně na již zavedený systém managementu, jako je QMS, EMS nebo OHSAS. Vysvětlení základních principů a zásad systému energetického managementu tak, aby se klient v problematice rychle zorientoval a při případném zavádění tohoto systému do praxe organizace se vyvaroval zásadních omylů.

                        Po prostudování prezentace, ve které je většina obrazovek doplněna zvukovým komentářem, přejdete na Test EnMS, který vyplníte. V případě jeho úspěšného vyplnění vám výukový systém umožní tisk Osvědčení o absolvování školení nebo Vám originál tohoto osvědčení zašleme poštou.

                        Vaše případné dotazy v průběhu studia Vám zodpoví určený vedoucí tohoto školení.   

Na toto školení navazují námi pořádaná školení dle Ročního plánu pod názvy Zavádíme systém managementu hospodaření s energií a Interní auditor systémů hospodaření s energií. 

 

Cena:              Cena je stanovena podle délky zajištěného přístupu ke studijním materiálům v rámci vzdělávacího systému.

 

                        Cena přístupu na 2 týdny je 500,- Kč bez DPH, (600,- Kč s DPH).

                        Cena přístupu na 4 týdny je 700,- Kč bez DPH, (840,- Kč s DPH). DPH je ve výši 20 %.

 

Garant školení:    Ing. Jiří Krátký, e-mail: kratky@cert.cz


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz