Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

CERT Kladno, s.r.o.

je poradenská a vzdělávací organizace založená v roce 1993.
Její činnost je zaměřená na metody a nástroje efektivního řízení organizací, na systémy managementu kvality, environmentu, bezpečnosti práce a hospodaření s energiemi.


Poradenské aktivity se soustřeďují na podporu podniků při zvyšování výkonnosti, při zavádění a zlepšování procesního řízení a při zvládání požadavků mezinárodních standardů na systémy managementu:

   - kvality podle norem ISO řady 9000,
   - environmentu podle norem ISO řady 14000 nebo nařízení EMAS 
     (Environmental Management and Auditing Scheme),
   - hospodaření s energií podle normy ČSN EN 50001,
   - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001,
   - bezpečnosti informací podle norem ISO řady 27000,
   - integrovaných systémů (jakákoli kombinace podle potřeb a požadavků zákazníka).Kromě zvládnutí těchto základních požadavků nabízíme i zavedení specializovaných odvětvových standardů a předpisů:

          - ISO 13485 pro zdravotnické prostředky, 
          - EN 3834 pro proces svařování, 
          - ISO/TS 16949, 
          - VDA 6.1, 
          - QS 9000 pro dodavatele do automobilového průmyslu, 
          - HACCP pro potravinářský průmysl, 
          - AQAP, ČOS a navazující předpisy pro odavatele do 
            Armády ČR a NATO
          - CAF pro úřady a organizace veřejné správy


Nad tyto aktivity nabízíme poradenství při zavádění filozofie TQM do praxe na základě známých modelů (např. EFQM) - Model Excelence.


Vzdělávací programy CERT Kladno vycházejí z harmonizovaných schémat a umožňují absolventům získat mezinárodně uznávané certifikáty manažera nebo certifikačního auditora systémů managementu. 

Jsou pořádány kurzy manažerů a auditorů systému kvality, systémů BOZP a environmentálního managementu, kurzy zaměřené na metrologii, statistické a analytické metody, kurz manažerů podnikatelské úspěšnosti (M MBE) věnovaný kritériím modelu excelence EFQM a další školicí aktivity zaměřené na zvyšování kvalifikace personálu v uvedených oblastech a s nimi souvisejících nástrojích zlepšování.


Mezi významné realizace CERT Kladno patří:

- účast v programu EC PHARE na podporu zavádění systémů jakosti v českých podnicích (1994-1999),
- projekt „Integra ISO (9000+14000)“ (1998-1999),
- úspěšná účast ve výběrovém řízení pro školicí organizace Škoda auto, a.s.,
- speciální školení manažerů a auditorů pro Ministerstvo obrany ČR,
- školení manažerů pro Telecom – O2,
- aktivní účast při tvorbě Národní politiky podpory kvality,
- zapojení do programu zvyšování kvality služeb orgánů veřejné správy (CAF)
- vzdělávací programy podporované dotačními tituly MPSV.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz